Wie zijn wij

Graag zouden we de vereniging van huurders van het Groot Handelsgebouw aan u voor willen stellen. Onze vereniging wordt georganiseerd door en voor de huurders van het Groot Handelsgebouw en zet zich in om de belangen van de huurders te vertegenwoordigen naar de gebouwbeheerder. Hiertoe overleggen we periodiek met de beheerder en communiceren hierover met de leden. Daarnaast organiseren we 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waar o.a. de beheerder een presentatie geeft van de ontwikkelingen in het gebouw en een update van de servicekosten. Ten slotte organiseren we (zodra het weer kan) 2 x per jaar een BHV cursus in het gebouw zelf.

Het bestuur van de vereniging: Leo Granneman (secretaris), Dirk Remery (penningmeester), Jelle de Haan (voorzitter).