Geschiedenis

De officiële opening van het Groot Handelsgebouw werd verricht door de koningin Juliana in het bijzijn van de architect dhr. Maaskant in 1953.

De Vereniging van huurders van ruimten in het Groot Handelsgebouw is opgericht via een notariële akte op 27 juni 1984. Inmiddels is er een actuele versie van een notariële acte opgemaakt in 2016.

Onder leiding van het voorzitterschap van Dhr. Frank Holsmuller, penningmeesteer Dhr. Herman Lindenhof en secretaris Dhr. Frans Engels, heeft de Vereeniging zich sterk geprofileerd. Er werden regelmatig vergaderingen in het jaar gehouden, presentaties van nieuwe huurders en borrels georganiseerd.

Tijdens de jaarvergadering van 2015 op september 2015 stelden Dhr. Frank Holsmuller en Dhr. Frank Lindenhof hun functies beschikbaar na resp. 7 en 13 jaar actief tee zijn geweest in de vereniging. Inmiddels had Dhr. Frans Engels al zijn functie als secretaris ter beschikking gesteld.

Er zijn kandidaten gevonden en het bestuur bestaat nu uit de volgende personen.
Dhr, Jelle de Haar, voorzitter, Dhr. Dirk Remery penningmeester en Dhr. Leo Granneman secretaris.

De vergaderingen met het bestuur en de directie van het GHG zijn gebleven. Er worden jaarlijks 4 vergaderingen gehouden met bestuur apart en met GHG dat is inclusief ALV = algemene ledenvergadering. Deze vergaderingen worden genotuleerd en deze notulen zijn beschikbaar bij de vereniging.

Op de ALV wordt gediscussieerd met de leden over de actuele stand van zaken en een vertegenwoordiger van het GHG komt uitleg geven over de servicekosten waar wij als huurders voor worden belast.  Het GHG zal tevens een presentatie geven van de huidige stand van zaken binnen het gebouw en de voorzieningen alsmede een inkijk geven in de toekomst van het gebouw.

Door lid te worden (kosten EUR 25,= per jaar) kunnen wij ons nog sterker maken naar het  GHG.

Bestuur Vereniging van Huurders van het Groot Handelsgebouw.